Nefretin Rasyonalizasyonu

Günümüzde birey, ister büyükşehir, isterse de bir sahil kasabasında yaşamını sürdürürse sürdürsün, yine de bu duygudan çıkamıyor olabilir. Eylemlerini sorgulamak ve bu sebeple diğer bireyler tarafından yargılanacağını düşünmek onun kendiliğini kaybetmesine dek varabilir. Nihayetinde ise değersiz hissetmesinin en somut örneği de bu anlamda yine kendisiyle yaptığı çelişkilerdir.

Orta Sınıf ve Siyasetin Homojen Dengeleri

Türkiye siyasetinin varlık sahasında kendine yer bulmak isteyen iki yeni oluşum olan Deva Partisi ile Gelecek Partisi, başta hükümet olmak üzere muhalefet kanadı için de önem arz ediyor. Siyasal değişime gebe olacağına dair söylemlerin üretilmesine sebep olan ve İyi Parti ile birlikte açılan tıkanık damarların, Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile birlikte yeniden genişleyip genişlemeyeceğine dair kamuoyunda yer buluyor. Peki, bu iki yeni oluşumla birlikte siyasi arenada nobran dengelerin sarsılacağını düşünmek ne derece doğru?

Prekarya

İşte burada sınıfların ayrılığı kadar, empati yoksunu toplumların varlığını da görebiliriz. Toplumsal açıdan da çok ciddi bir sorun. Prekarya, bu anlamda bu yüzyılın bir kilometre taşı olarak görülmelidir. Çoğalmakta olan orta sınıfın da sınıfsızlaşması sonrasında da birçok kesim bu sınıfa dâhil olacak. Ve belki de farkında dahi olmadan bu gruba dâhil oldular bile. Sistem çarklarının böyle devam etmesi sonrası er veya geç bu gerçekle tanışacağız ama şimdilerde işsiz, güvencesiz, kayıt dışılık sebebiyle birçok açıdan manipülasyona açık ve yönlendirilebilir bir kesimin doğması 21’inci yüzyıla atılan bir çentik olabilirken, çoğunluğun gücüyle radikal bir bakış açısı yaratması ise yakın bir gelecekte an meselesi.

Engellenmişlik ve Tükenmişlik

Birey, doğası ve yaşam şartları gereğiyle her yerde olmak, her şeyi üstlenmek ve durmaksızın çalışmak zorunda. Ya da başka bir ifadeyle “dayatılanı yapmak” da diyebiliriz bunun adına. Bitmek, tükenmek bilmeyen bu sorunlar sebebiyle bireyin şehirdeki varlığı da kendi yoruyor olabilir. Şehirler de insanlar gibidir ve bir kimliğe sahiptir. Bu kimlik, kimi zaman kendini stres bazlı olarak bireyin üzerine bırakabilir.

Farklılaşma

İnsanı bir diğer insandan farklı kılan şey düşünceleridir. Buradaki farklılık kıstası, düşüncenin, bakış açısının ve fikirlerle olan uyumluluğudur. Aksi halde, diğer pek çok şey gibi olmaksızın, taklit edilemeyecek olan şeyler asıl farklılıklardır.

Değer Biçimi

Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren Avrupa’da birliğin sağlanması için üst düzey bir çaba gösterildiğini tarih kitaplarında sıklıkça görürüz. Fransız diplomat Jean Monnet’nin hatırlardan silinmeyen ve unutulmayan “Avrupa krizlerden doğuyor,” sözü ise o günlerden bugüne değin belki de en önemli anekdot. Şartlar değişse de o günden bugüne değin çok ama çok zaman geçti. Fakat risk yönetimi ve risk iletişimi gibi kavramların özümsenmesinde güçlük çekildiğini şimdilerde daha iyi anlar hale geldik.

Uluslarüstü Bir Kontrol

Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren Avrupa’da birliğin sağlanması için üst düzey bir çaba gösterildiğini tarih kitaplarında sıklıkça görürüz. Fransız diplomat Jean Monnet’nin hatırlardan silinmeyen ve unutulmayan “Avrupa krizlerden doğuyor,” sözü ise o günlerden bugüne değin belki de en önemli anekdot. Şartlar değişse de o günden bugüne değin çok ama çok zaman geçti. Fakat risk yönetimi ve risk iletişimi gibi kavramların özümsenmesinde güçlük çekildiğini şimdilerde daha iyi anlar hale geldik.

Sil Baştan Başlangıçlar

İçişleri Bakanlığınca, otuz büyükşehir ve Zonguldak’ta, hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan ettiğinin duyulması sonrası ilgili şehirlerde halk market ve fırınların önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi yerlerde sosyal mesafeye uyulmadı; yoğunluğun ortaya çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle genelgenin ilan ediliş şekli ise birçok sebeple eleştirildi.

Karantina İklimi

Türkiye, temel olarak yalnızca belli başlı sorunlarla yüzleşmeyecek. Bir yandan sağlık ve ekonomi ile boğuşuyorken, öte yandan toplumsal sorunlara karşılaşacak. Bugün dünyada yüz milyonlarca insan, sabahtan akşama dek çalıştıkları halde ancak ve ancak açlık sınırı dolaylarında hayata tutunuyor. Orta sınıf ise kredi kartı ve tüketici kredileriyle yaşıyor. Küçük ya da orta ölçekli işletmeler için kriz derinleşirken, alınan mali önlemler neticesinde neler olacağı ise öngörülemeyen bir şey.

Yeni Döngü: Pandemi

Türkiye şu an tespit edilen on sekiz vaka ile çoğu Avrupa ülkesine nazaran nadir vakaların olduğu ülkeler kategorisinde yer alıyor. Bu aşamada ise tanı konulan kişilerin çoğunun yurtdışı seyahat öyküsü veya tanı almış kişiyle teması bulunuyor. Bu sebepten ötürü de virüsü nereden edindikleri kolay tespit edilebiliyor. Fakat ülkeler, son aşamadan dolayı endişe duyuyor. Son aşama ise seyahat geçmişi veya başka hasta ile teması bulunmayan vakaların toplumda yaygın bir şekilde görülmeye başlaması olarak nitelendirilebilir.

Başa dön