Kitle Kontrolü

Kitle Kontrolü

İnsanlarda da hayvanlarda görülmekte olan sürü psikolojisi bulgularına rastlanır. Kalabalık insan toplulukları tekil olarak tehlikeli davranışlar sergileyebileceği gibi şaşırtıcı biçimde rasyonel de olabilirler. Ki bu durum bilim insanları tarafından kitlelerin nasıl davrandıklarını araştırarak, gelecekte ölümcül olayları engelleme yollarını bulmaya kadar gitmiştir.

Bazı zamanlar büyük bir kalabalığın parçası olmak riskli olabilmektedir. Kitleleri şekillendirmekte kullanılan kolektif çabalar, bu kitleye mensup her bir birey tarafından oluşturulmakta olan bir bütün. Ve bütünün odak noktası ise ideoloji, inanç, statü ve amaç ekseninde birleşiyor. Genelde fanatizm boyutuna evrilen bu durum nihayetinde türlü sorunları da doğurabilir. Nitekim kitlelerin etki ekseninde bu tür bir oluşum var oluyorsa, bu kitleler tarafından oluşturulan ve aynılık gösteren farklılıkların varlığıyla domine ediliyor.

Bütünün dışındaki odaklar tarafından bir ayrıştırma unsuru olarak görülebilen ayrıştırma çabalarının temel gerekliliği odak dışı bireyler tarafından davranış yönlendirmeye davetiye çıkarıyor da diyebiliriz.

19’ncu yüzyıldan bu yana dek incelenen bir başlık olsa da kalabalık insan gruplarının ‘mantığı olmayan kalabalıklar’ olarak görülmeye başlanması son yıllarda ayyuka çıktı. Bunun sebebi ise var olan kitlenin de birey gibi özgün psikolojiye sahip olmasıdır. Bilindiği gibi, acil durumları kritize edilmesi sayesinde kolektif bir kimlik belirginliğinin farkına varabiliriz.

Belli koşullarda konsolide edilen kitlelerin ne kadar iş birliği halinde olacağını belirlemede, kitlelerin gerek ideolojik aidiyetleri gerek ise düşünsel kimlikleri önemli bir unsurdur. Çünkü bu kitleleri ortak paydada buluşturan sosyal kimliğin, fikir uzlaşımı için gerekli olduğunu ve bu kimseleri bir arada tuttuğunu söyleyebiliriz. Öyle ki; bu durumlarda kitle kimliği, diğer kimliklerden daha önde yer alır. Kalabalığın idaresini kolay hale getirmek için etnik kimliğe veya dine göre bölmenin bir yararı olmaz. Belli özellikleri olan kitlelere ait kuralları anlamak zor olsa da kabullenmesi gerekir.

Psikolojik açıdan kalabalığın oluşturabileceği tehlikeleri de abartmamak gerekiyor. Elbette yadsınması da yersizdir. Kitlesel panik durumlarına az rastlanan bir olgu. Çünkü insanlar kalabalık bir kitlede başkalarının paniğe kapılacağına inanır ise, işte o zaman gerçek bir tehlike olmasa dahi kendileri de panik durumuna sokabilir. Böylesi durumlarda en iyi önlem bazen en beklenmedik olanları da diyebiliriz.

Bir açıdan bakıldığında kitle yönetimi alanındaki bilimsel gelişmelere rağmen şu an dahi kat edilecek epey yolun olduğunu gösteriyor. Kalabalık kitlelerin oldukça komplike ve sofistike bir yapısı var olması, kitle idaresi yöntemlerini anlamak ve teknikler geliştirmek de hızlı bir şekilde ilerlemesinden başka alternatif yolun olmadığını da doğrular nitelikte. Bu sebeple kitleleri yönetmek de onları etkin bir şekilde anlamak da oldukça zor. Fakat kitleleri yönlendirmek ve fanatik boyuta ermiş bu bireyleri kontrol etmek için sıralanan maddeler uzayıp gidecektir.

Milliyet Gazetesi, 10 Temmuz 2019

Paylaş
Başa dön