Siyasi otoritelerin genç nüfus üzerinde yaratmış olduğu hâkimiyet son yıllarda iyice arttı. Bu faşist yöntemin neticelerinden ilki ve belki de en önemlisi ise gençlerin politikleşmesiydi. Herhangi bir grup ya da topluluğa dahil olmayan, kendini çemberin dışında bulur oldu. Bugün Türkiye’nin her yerinde tablo aynı. Akademiden bürokrasiye, askeriyeden kamu kuruluşlarına, özel sektörden daha birçok noktaya varana dek bir ayrışma hali hâkim. Bu ayrışmanın boyutlarını tahmin düzeyi artık birçok şeyin çokça üstünde seyrediyor. Güvencesiz çalışmayı ve genç nüfusun yaşadığı problemleri, gelecek kaygısı ve prekarizasyon sürecinin adım adım işleyişi anlatılıyor.  

Poetik ve ontolojik bir bağlamda yazılmış bir dizi edebi söylemden oluşuyor. Klasik şiir öğelerinden öte bir yazım tekniği denenmiş olmasından ötürü düzyazı şiirlerle anlama ulaşma çabasıyla doğa ve erotizm, yaşam ve kadın ekseninde zaman zaman durağan, zaman zaman ise yoğun duygusal çatışmalar barındıran bu çalışma, kurgu dışında yaratılan naturalist gerçekçilikle buluşarak modern Türk şiirine temas ediyor. Anlamı bulmak, çoğaltmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bir araya gelen elliye yakın şiirin buluşmasıyla oluşan Müstakil Beden’in editörlüğünü Devrim Ekinci üstlendi. Kapak illüstrasyonu Hüseyin Özkan’a ait olan çalışmanın bir diğer dikkat çekici yanı ise her şiir için kaleme alınmış olan çizimler oldu. Bu çalışma için her biri birbirinden değerli on iki çizerin kolektif bir çabayla oluşturduğu çizimler de yer alıyor. Ayça Atbaş, Ayça Ünüvar, Berna Bal, Elif Türker, Ezgi Uzamaz, Havva Marta, İlhami Tunç Gençer, Özge Çetin, Tatiana Kirillova, Toprak Bek, Uğur Demirci ve Yetkin Yağcı çizimleriyle katkı sağladı.

Türkiye’de ve dünya genelindeki geçmişten bugüne dek sürmekte olan nepotizm tartışmaları, sosyal dışlanmayı oluşturan etkenler ve yoksulluk başta olmak üzere çocuk işçiliği, çalışan yoksul profilleri ve pek daha fazla alt başlık incelendi. Bu olguların nedenselliği, nesnel boyutları ve sonuç öbeği araştırılırken sosyal dışlanmanın küresel kapitalizm dönemine özgü bir kavram olması sebebiyle halk ile gerçekleştirdiği yüzyüze röportajlarda bir nevi bu kitabın oluşmasını sağlandı. Güneyan’ın sayısı elliye yakın farklı sosyo-ekonomik ve demografik yapıya ait bireyler ile gerçekleştirdiği yüzyüze görüşmeler, bireysel saha araştırmaları ve çeşitli araştırma raporları ile oluşturduğu bu çalışma, farklı açılardan ele alınıp değerlendirilse de sosyal dışlanmaya ve yoksulluğa dair naçizane bir izdüşüm niteliği taşıyor.
Başa dön